PIERWSZA KSIĘGA KRÓLÓW

FIRST BOOK OF KINGS — a gift from Stanisław Gosławski. 1628

Kazanie na poszczególne niedziele księga

A book “Sermon for individual Sundays”
1645
Measurements: 36x24 cm