NACZYNIA GLINIANE

Materiał: glina. Technika wykonania: garncarstwo, XV/XVI w.

NACZYNIE GLINIANE

Materiał: glina. Technika wykonania: garncarstwo, XVI w.