RAMA OBRAZU ŚW KLEMENSA

Rama obrazu świętego Klemensa umiejscowiona jest w Kościele, centralnie widoczny z wejścia jest ołtarz główny, a po jego lewej stronie, w lewej bocznej nawie kościoła umiejscowiony jest ołtarz boczny. Obok ołtarza jest postawiona Rama obrazu świętego Klemensa. Kościół w 2001 r. papież Jan Paweł II wyniósł do godności Bazyliki Mniejszej.

Ołtarz boczny jest w transepcie, transept to nawa poprzeczna kościoła, nawa prostopadła do osi kościoła, położona pomiędzy prezbiterium, a resztą jego budynku.

Styl ramy obrazu to styl ludowo-zakopiański, występujący na przełomie XIX i XX wieku. Rama wykonana jest z drewna. Materiał to sosna, rama jest podrzeźbiona i pomalowana lakierem lakierem bezbarwnym.
Wymiary ramy obrazu świętego Klemensa to 164 centymetry (wysokość) na 122 centymetry (szerokość).

OBRAZ ŚW. JÓZEFA

Obraz świętego Józefa znajduje się w muzeum pod kaplicą. Ekspozycja mieści się w dolnej kondygnacji kościoła zamkowego zbudowanego w XIV w. Górna kondygnacja (kilkakrotnie przebudowywana) to kaplica Matki Bożej Kębelskiej. Muzeum powstało w 1995 r. z inicjatywy Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wąwolnicy i ówczesnego proboszcza ks. infułata Jana Pęzioła.

Styl postimpresjionizm. Materiał i technika olej, płótno.

Kościół katolicki ukazuje św. Józefa jako wzór takich cnót, jak posłuszeństwo Bogu, wiara, pracowitość, męstwo, sprawiedliwość, czystość, piękna miłość, skromność, ubóstwo, milczenie, opanowanie. Święty Józef jest wzorem męstwa. Na jego temat wydawane jest wiele publikacji. Na całym świecie istnieją ośrodki badawcze prowadzące studia z zakresu józefologii tj, refleksji teologicznej na temat świętego Józefa.

W Polsce m.in. w Kaliszu działa Polskie Studium Józefologiczne, a od 1673 tamtejsza bazylika kolegiacka Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jest narodowym sanktuarium św. Józefa. W 2009 również w Kaliszu miał miejsce X Międzynarodowy Kongres Józefologiczny. Jako postać biblijna św. Józef jest zwieńczeniem Starego Testamentu. Święty Józef jest doskonale oddany woli Bożej. Jako głowa Świętej Rodziny z Nazaretu, został przez Boga obdarzony wyjątkową łaską i zaufaniem, wyrażająca się w tym, że Bóg powierzył mu Marię i Jezusa - Syna Bożego pod jego opiekę, w związku z tym Kościół katolicki uważa go za postać wyjątkową, godną kultu i naśladowania. Św. Józef przez Kościół katolicki jest ukazywany również jako pogromca duchów piekielnych.

Obraz świętego Józefa znajdujący się w muzeum w Wąwolnicy ma wymiary 199 centymetrów (wysokość) na 74 centymetry (szerokość).

OBRAZ ŚW. FRANCISZKA

Obraz świętego Franciszka znajduje się w muzeum pod kaplicą. Ekspozycja mieści się w dolnej kondygnacji kościoła zamkowego zbudowanego w XIV w. Górna kondygnacja (kilkakrotnie przebudowywana) to kaplica Matki Bożej Kębelskiej. Muzeum powstało w 1995 r. z inicjatywy Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wąwolnicy i ówczesnego proboszcza ks. infułata Jana Pęzioła.

Styl formizm. Materiał i technika olej, płótno

W 1979 roku Jan Paweł II ogłosił św. Franciszka patronem ekologów i ekologii.

W 1981 roku w Krakowie franciszkanie założyli Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu, który prowadzi wiele działań edukacyjnych i proekologicznych.

13 marca 2013 roku św. Franciszek stał się patronem kardynała Jorge Maria Bergoglia, który jako pierwszy w historii przyjął po wyborze na papieża imię Franciszek. Kościół katolicki obchodzi wspomnienie św. Franciszka 4 października. Franciszek z Asyżu został ogłoszony świętym 16 lipca 1228 roku przez swego przyjaciela, papieża Grzegorza IX (wcześniej kard. Ugolino).

DEKORACJA SZTUKATORSKA SKLEPIENIA PREZBITERIUM

Na sklepieniu beczkowym, na którym dwie pary lunet zgeometryzowana sieć żeber profilowanych w typie kalisko-lubelskim. W środkowej rezerwie międzylunetowej para serc, w których dwie figury serafów. Na linii osi sklepienia rezerwy koliste, wieszczące od wschodu

OBRAZ ŚW. WOJCIECHA W OŁTARZU D. KOŚCIOŁA I RAMA

Postać en pied frontalnie. Głowa trzy czwarte w lewo lekko w dół. Prawa dłoń błogosławi, w lewej podwójny krzyż i palma męczeństwa. Z lewej strony, pośrodku obrazu scena męczeństwa Świętego Wojciecha. Widoczne trzy postacie, z czego dwie dokonują aktu męczęństwa na postaci trzeciej. W tle pokazany krajobraz z drzewem i czółno nad wodą. Święty w szatach biskupich, bordowy płaszcz na biało szarej sukni. Infuła bordowa. Tło obrazu jednolite w części górnej stalowe, dołem brunatno brązowe. Rama drewniana, rzeźbiona, złocona. Rama profilowana, w profilu liście - XVIII w.
Styl barok dojrzały. Materiał, technika olej, płótno

Obrazy Św. Placyda i Maura w ołtarzu dookoła kościoła.

a. Obraz Św. Placyda postać en pied, frontalnie pokazana. Głowa trzy czwarte w lewo, do góry, strzyżona w obwódkę. Pod szyją biały kołnierzyk. Habit czarny. Ręce skrzyżowane na piersiach. W dłoni lewej palma, w prawej pastorał, w piersiach utkwiony miecz. Pióro pastorału i głównia miecza czerwone. W prawej dłoni na narożu czerwona infuła. Tło niebieskie z żółtym rozświetleniem wokół głowy i w lewym górnym narożu. U góry białą farbą napis „PLACIDUS, ABNAS, DISCIPULUS S. TEBUS DICTIPROTONARTERORDIUTS”. Płótno na skrzydłach drzwi, obite profilowaną listwą. Skrzydła polichromowane w kolorze seledynowym.

b. Obraz Św. Maura postać en pied frontalnie głowa, trzy czwarte w prawo, strzyżona w obwódkę. Twarz z długą brodą. Habit jednolity, czarny. Ręce skrzyżowane na piersiach. Lewa dłoń podtrzymuje pastorał. Pióro pastorału czerwone. W lewym dolnym narożu czerwona infuła. Tłami niebiesko-bieżowe owe. U góry napis brązową farbą „S. MAURUS ABBAS DISCIPULUS S.

Styl barok. Materiał, technika olej, płótno i deski