OŁTARZ GŁÓWNY

Ołtarz główny umiejscowiony jest w Kościele, centralnie widoczny z wejścia. Kościół w 2001 r. papież Jan Paweł II wyniósł do godności Bazyliki Mniejszej. Ołtarz jest wolnostojący, za ołtarzem w tle znajduje się w prezbiterium.

Ołtarz główny podzielony jest na trzy części, przedzielone kolumnami. Kolumny są również po zewnętrznych częściach ołtarza, łącznie jest ich 4.

Centralnym punktem ołtarza głównego jest figura Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia na czerwonym tle.Matka Boska jest w koronie i trzyma na rękach dzieciątko również w koronie. Szaty Matki Boskiej są w kolorze złotym. Po bokach, w tak zwanych wnękach bocznych są dwie grupy świętych polskich, wykonane z gipsu o wielkości 180 cm.

Dodatkowym elementem jest obraz św. Wojciecha, który automatycznie wysuwa się w centralnej części ołtarza, zasłaniając figurę Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia.

OŁTARZ BOCZNY W TRANSEPCIE STRONA PRAWA

Ołtarz boczny umiejscowiony jest w Kościele, centralnie widoczny z wejścia jest ołtarz główny, a po jego prawej stronie, w prawej bocznej nawie kościoła umiejscowiony jest ołtarz boczny. Kościół w 2001 r. papież Jan Paweł II wyniósł do godności Bazyliki Mniejszej.

Ołtarz jest w transepcie, transept to nawa poprzeczna kościoła, nawa prostopadła do osi kościoła, położona pomiędzy prezbiterium, a resztą jego budynku.

Ołtarz boczny jest wolnostojący, wykonany w stylu neogotyckim i zwrócony frontalnie (przodem) do osi centralnej kościoła. Ołtarz jest rzeźbiony, wykonany z drewna, pomalowany lakierem bezbarwnym. Kolor drewna z jakiego wykonany jest ołtarz przypomina orzech włoski / złoty dąb.

OŁTARZ BOCZNY W TRANSEPCIE STRONA LEWA

Ołtarz boczny umiejscowiony jest w Kościele, centralnie widoczny z wejścia jest ołtarz główny, a po jego lewej stronie, w lewej bocznej nawie kościoła umiejscowiony jest ołtarz boczny. Kościół w 2001 r. papież Jan Paweł II wyniósł do godności Bazyliki Mniejszej.

Ołtarz jest w transepcie, transept to nawa poprzeczna kościoła, nawa prostopadła do osi kościoła, położona pomiędzy prezbiterium, a resztą jego budynku.

Ołtarz boczny jest wolnostojący, wykonany w stylu neogotyckim i zwrócony frontalnie (przodem) do osi centralnej kościoła. Ołtarz jest rzeźbiony, wykonany z drewna, pomalowany lakierem bezbarwnym. Kolor drewna z jakiego wykonany jest ołtarz przypomina orzech włoski / złoty dąb.

OŁTARZ BOCZNY P.W.JEZUSA

Ołtarz boczny umiejscowiony jest w Kościele, centralnie w lewej nawie kościoła. Kościół w 2001 r. papież Jan Paweł II wyniósł do godności Bazyliki Mniejszej. Ołtarz jest wolnostojący, za ołtarzem w tle znajduje się w prezbiterium.

Ołtarz boczny jest wolnostojący, wykonany w stylu neogotyckim. Ołtarz jest rzeźbiony, wykonany częściowo z drewna, częściowo w technice stiuk. Dawniej do jego wykonania używano wyłącznie naturalnych składników: wapna, gipsu, kleju kostnego lub skórnego, mączki marmurowej oraz barwników. Klasyczny stiuk pozwalał uzyskać rozmaite efekty zdobnicze na powłoce drewnianej. Formowano z niego misterne ornamenty, figury i detale architektoniczne, czyli tak zwaną sztukaterię, oraz gładkie, lustrzane powłoki, które naśladowały wygląd marmurowych płyt.

Dominującym kolorem ołtarzu jest błękit, niebieski oraz elementy dekoracyjne są wykonane w kolorze złotym. Ołtarz wykonany w stylu neogotyckim.

OŁTARZ ŚW. WOJCIECHA

Ołtarz boczny umiejscowiony jest w Kościele, centralnie w prawej nawie kościoła. Kościół w 2001 r. papież Jan Paweł II wyniósł do godności Bazyliki Mniejszej. Ołtarz jest wolnostojący, za ołtarzem w tle znajduje się w prezbiterium.

Ołtarz boczny jest wolnostojący, wykonany w stylu neogotyckim. Ołtarz jest rzeźbiony, wykonany częściowo z drewna, częściowo w technice stiuk. Dawniej do jego wykonania używano wyłącznie naturalnych składników: wapna, gipsu, kleju kostnego lub skórnego, mączki marmurowej oraz barwników. Klasyczny stiuk pozwalał uzyskać rozmaite efekty zdobnicze na powłoce drewnianej. Formowano z niego misterne ornamenty, figury i detale architektoniczne, czyli tak zwaną sztukaterię, oraz gładkie, lustrzane powłoki, które naśladowały wygląd marmurowych płyt.

Dominującym kolorem ołtarzu jest błękit, niebieski oraz elementy dekoracyjne są wykonane w kolorze złotym. Ołtarz wykonany w stylu neogotyckim.

Nastawa ołtarzowa, czyli retabulum przedstawia w górnej części posąg świętego Wojciecha.

Centralnie widoczny jest obraz przedstawiający świętego Józefa z dzieckiem. Boczne części ołtarza stanowią dwa, podobne posągi aniołów.

AMBONA

Styl neogotyk. Materiał i technika drewno rzeźbione polichromia.

OŁTARZ GŁÓWNY

Ołtarz architektoniczny, przyścienny, trójkondygnacyjny. W dolnej kondygnacji kamienna mensa, z pokrytym polichromią antepedium. Na niej gierowana predella pokryta stylizowaną roślinnością. Powyżej nastawa ołtarzowa, w centrum której figurka Matki Boskiej Kębelskiej, wokół której nałożona dekoracja w formie rocaille'u. Boczne skrzydła nastawy artykułowane półkolumnami i pilastrami wspierającymi gierowane belkowanie rozerwany na osi. Nastawa flankowana pełnoplastycznymi rzeźbami na cokołach. Na osi zwieńczenia obraz olejny przedstawiający świętego Wojciecha, ujęty półkolumnami wspierającymi rozerwany naczółek, wewnątrz którego oko Opatrzności na tle glorii promienistej. W dolnych narożach obrazu dwie rzeźbione nagie figurki aniołków. Zwieńczenie flankowane jest wazonami, z których wyrastają stylizowane palmety.
Styl barok. Materiał, technika kamień, drewno. Rzeźba, złocenie