OBRAZ ŚW. JÓZEFA

Obraz świętego Józefa znajduje się w muzeum pod kaplicą. Ekspozycja mieści się w dolnej kondygnacji kościoła zamkowego zbudowanego w XIV w. Górna kondygnacja (kilkakrotnie przebudowywana) to kaplica Matki Bożej Kębelskiej. Muzeum powstało w 1995 r. z inicjatywy Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wąwolnicy i ówczesnego proboszcza ks. infułata Jana Pęzioła.

Styl postimpresjionizm. Materiał i technika olej, płótno.

Kościół katolicki ukazuje św. Józefa jako wzór takich cnót, jak posłuszeństwo Bogu, wiara, pracowitość, męstwo, sprawiedliwość, czystość, piękna miłość, skromność, ubóstwo, milczenie, opanowanie. Święty Józef jest wzorem męstwa. Na jego temat wydawane jest wiele publikacji. Na całym świecie istnieją ośrodki badawcze prowadzące studia z zakresu józefologii tj, refleksji teologicznej na temat świętego Józefa.

W Polsce m.in. w Kaliszu działa Polskie Studium Józefologiczne, a od 1673 tamtejsza bazylika kolegiacka Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jest narodowym sanktuarium św. Józefa. W 2009 również w Kaliszu miał miejsce X Międzynarodowy Kongres Józefologiczny. Jako postać biblijna św. Józef jest zwieńczeniem Starego Testamentu. Święty Józef jest doskonale oddany woli Bożej. Jako głowa Świętej Rodziny z Nazaretu, został przez Boga obdarzony wyjątkową łaską i zaufaniem, wyrażająca się w tym, że Bóg powierzył mu Marię i Jezusa - Syna Bożego pod jego opiekę, w związku z tym Kościół katolicki uważa go za postać wyjątkową, godną kultu i naśladowania. Św. Józef przez Kościół katolicki jest ukazywany również jako pogromca duchów piekielnych.

Obraz świętego Józefa znajdujący się w muzeum w Wąwolnicy ma wymiary 199 centymetrów (wysokość) na 74 centymetry (szerokość).

Pole nazwaOBRAZ ŚW. JÓZEFA
TytułOBRAZ ŚW. JÓZEFA
Twórca
Współtwórca
Hasło przedmiotoweSanktuarium Polska
Kościół
Kościoły w Polsce
Muzeum
Sanktuarium Wąwolnica
Słowa kluczoweOłtarze Sanktuarium
Wąwolnica (Polska)
OpisStyl postimpresjionizm. Materiał i technika olej, płótno
Miejsce wydaniaWąwolnica
Wydawca
Data wydania / utworzeniapoczątek XX w.
Typobraz
Rozmiar199 x 74cm
Sygnatura
Język
Jest częścią
Prawa
Właściciel prawParafia rzymsko - katolicka
DigitalizacjaParafia pw. św. Wojciecha w Wąwolnicy
Lokalizacja oryginałuKościół parafialny p.w. św. Wojciecha, Wąwolnica, powiat puławski, województwo lubelskie, Polska

OBRAZ ŚW. JÓZEFA
OBRAZ ŚW. JÓZEFA