PIERWSZA KSIĘGA KRÓLÓW

PIERWSZA KSIĘGA KRÓLÓW - Dar Stanisława Gosławskiego. 1628r.

OBRAZ ŚW. WOJCIECHA W OŁTARZU W BAZYLICE MNIEJSZEJ

Materiał: drewno, drewno złocone. Technika wykonania: malarstwo. Wymiary: 26 cm

KIELICH MSZALNY

Materiał: mosiądz. Technika wykonania: mosiądz srebrzony, koniec XVIII w. Wymiary: 26 cm

MONETY

Opisywany skarb składa się z 265 monet srebrnych wybitych w latach 1604-1623. Jest jest jednorodnym zbiorem monet Zygmunta III Wazy. Jedyny wyjątek stanowi talar saksoński Krystiana II, wybity w 1604 roku. Poza tym skarb składa się w przeważającej części ze zdawkowych monet emitowanych w mennica Królestwa Polskiego. Ponad trzy czwarte monet to półtoraki koronne emitowane w latach 1614-1623. Jest ich 205. Wśród nich są trzy monety wybite w pierwszym roku emisji półtoraków, to jest w roku 1614. Na awersie tych monetek widzimy pięciopolową tarcze z godłami Królestwa – Orłem Białym i Litwy – Pogonią oraz herbem królewskiej rodziny Wazów – Snopkiem.

Materiał: mosiądz. Technika wykonania: mosiądz srebrzony, koniec XVIII w. Wymiary: 24 cm

MIECZ

Miecz późnośredniowieczny ze zbiorów Muzeum Miasta Wąwolnicy

W Muzeum Miasta Wąwolnicy znajduje się niepublikowany do tej pory późnośredniowieczny miecz. Muzeum, w którym znajduje się ów zabytek posiada dość nietypową lokalizację, bowiem znajduje się w krypcie kaplicy przykościelnej. Powstało ono z inicjatywy księdza infułata Jana Pęzioła – ówczesnego proboszcza parafii św. Wojciecha w Wąwolnicy oraz Towarzystwa Przyjaciół Wąwolnicy w roku 1995. W jego zbiorach przechowywane są interesujące zabytki związane z historią tego regionu, o chronologii od schyłkowego paleolitu aż po nowożytność.

Miecz, który znajduje się na ekspozycji muzealnej został udostępniony autorowi dzięki uprzejmości pani Wiesławy Dybały – Kustosza tego muzeum, a także księdza proboszcza Jerzego Ważnego. Według pani Jadwigi Teodorowicz – Czerpińskiej, która przekazała zabytek do muzeum, został on wyorany podczas prac polowych w bliżej nieokreślonym miejscu pod Nałęczowem.