PUSZKA MSZALNA

Puszka mszalna znajduje się w muzeum pod kaplicą. Ekspozycja mieści się w dolnej kondygnacji kościoła zamkowego zbudowanego w XIV w. Górna kondygnacja (kilkakrotnie przebudowywana) to kaplica Matki Bożej Kębelskiej. 

Stopa puszki mszalnej jest kolista, sfalowana, wielolistnie pokryta ornamentem regencyjnym. Nodus czyli ozdobne zgrubenie na trzonie jest gruszowaty , przypominający wazkę. Czasza półkolista. Pokrywa ma przewężenie. W spodzie pokrywy wygrawerowano „Comparavit (…) Anno dn. 1735”. Brzeg stopy otacza pas pukli. Cokół pękaty, członowany, ozdobiony taśmą łamaną regencyjnie naprzemian z muszelkami.

Wierz stopy o brzegu sfalowanym wielolistnie, pokryty ornamentem taśmy łamanej regencyjnie. Wśród taśmy motywy liści akantu i kampanuli. Wierzch stopy jest stożkowy zakończony opaską lambrekinu. Część dolna nodusa ozdobiona pasami pukli, część górną palmety. Spód czaszy zdobi taśma łamana regencyjnie. Wśród taśmy girlandy kwiatów i liści. Środek czaszy otacza wieniec liści lauru, nad wieńcem pas gładki. Pokrywa w części dolnej kopulasta trybowana w motyw wolutowo-kwiatowy i pas pukli na wierzchu, pod przewężeniem.

RAMA OBRAZU ŚW KLEMENSA

Rama obrazu świętego Klemensa umiejscowiona jest w Kościele, centralnie widoczny z wejścia jest ołtarz główny, a po jego lewej stronie, w lewej bocznej nawie kościoła umiejscowiony jest ołtarz boczny. Obok ołtarza jest postawiona Rama obrazu świętego Klemensa. Kościół w 2001 r. papież Jan Paweł II wyniósł do godności Bazyliki Mniejszej.

Ołtarz boczny jest w transepcie, transept to nawa poprzeczna kościoła, nawa prostopadła do osi kościoła, położona pomiędzy prezbiterium, a resztą jego budynku.

Styl ramy obrazu to styl ludowo-zakopiański, występujący na przełomie XIX i XX wieku. Rama wykonana jest z drewna. Materiał to sosna, rama jest podrzeźbiona i pomalowana lakierem lakierem bezbarwnym.
Wymiary ramy obrazu świętego Klemensa to 164 centymetry (wysokość) na 122 centymetry (szerokość).

POSĄG ŚW. WOJCIECHA

Posąg świętego Wojciecha umiejscowiony jest na zewnątrz Kościoła, centralnie strojąc przed wejściem do kościoła, należy kierować się w lewą stronę. Posąg umiejscowiony jest w niszy w elewacji południowej Kościoła. Kościół w 2001 r. papież Jan Paweł II wyniósł do godności Bazyliki Mniejszej.

Posąg wykonany jest z piaskowca przedstawiającego postać świętego Wojciecha patrona Bazyliki Mniejszej. Święty Wojciecha był czeskim duchowny katolickim, biskupem praskim, benedyktynem, misjonarzem, męczennikiem. Jest świętym Kościoła katolickiego, apostołem Prusów i patronem Polski.

Według tradycji św. Wojciech miał być autorem pieśni Bogurodzica, co mimo iż nie znajduje potwierdzenia w materiałach źródłowych, w opinii Józefa Birkenmajera opublikowanej w monografii o utworze (1937) może być związane z prawdopodobną inspiracją dla utworu pochodzącą z kręgu misjonarzy, współbraci świętego Wojciecha z zakonu benedyktynów, przybyłymi z nim do Polski.

Styl posągu to eklektyzm.

PARA KANDELABRÓW OŚMIOŚWIECOWYCH

Para kandelabrów znajduje się w kaplicy Matki Bożej Kębelskiej. Kandelabry są ośmio-świecowe i są umieszczone po obu stronach ołtarza głównego w Kaplicy.

Kandelabr to duży, stojący, kilkuramienny świecznik. Kandelabry czyli świeczniki wykonywane były głównie z metalu i znano je już w starożytności. Pod koniec XVII wieku popularne były kandelabry dwuramienne, w XVIII trójramienne, a w XIX wykonywano też kilkunastoramienne. Świecznik był zbudowany z podstawy, trzonu i najczęściej zdejmowanej nastawy z ramionami.

Styl kandelabrów to neobarok. Materiał i technika - brąz. Kandelabry pomalowane farbą złotą. Podstawa ma 4 nogi, przechodzące w trzon, ozdobiony licznymi ornamentami oraz nastawę z 8 ramionami na których są świece. Kandelabry stanowią część ołtarza głównego znajdującego się w Matki Bożej Kębelskiej.

PARA KONFESJONAŁÓW

Para konfesjonałów znajdujących się w Kościele w lewej i prawej nawie. Konfesjonały umieszczone są symetrycznie na przeciw siebie, zwrócone frontalnie do środkowej osi kościoła. Kościół w 2001 r. papież Jan Paweł II wyniósł do godności Bazyliki Mniejszej. Ołtarz jest wolnostojący, za ołtarzem w tle znajduje się w prezbiterium.

Konfesjonały wykonane zostały na przełomie XIX i XX wieku, są w stylu neoklasycyzm. Wysokość konfesjonałów to 240 cm . Wykonane są z drewna, gatunek sosna masywna. Konfesjonały umieszczone są w niewielkim transepcie bocznym, znajdującym się w tylnej części Bazyli Mniejszej.

Nad każdym z konfesjonałów umieszczony jest obraz przedstawiający stację drogi krzyżowej. Konfesjonały zachowane są w dobrym stanie, pomalowane lakierem bezbarwnym.

TABLICA PAMIĄTKOWA KS. FELIKSA BIAŁEGO I BUDOWY KOŚCIOŁA

Tablica pamiątkowa znajduje się w Kościele. Kościół w 2001 r. papież Jan Paweł II wyniósł do godności Bazyliki Mniejszej. Tablica pamiątkowa znajduje się po wejściu do kościoła w lewej nawie bocznej.

Tekst na tablicy "Wdzięcznej pamięci Księdza kanonika Feliksa Białego proboszcza Wąwolnickiego którego staraniem z ofiar parafian w latach 1907 - 1914 świątynia ta została wzniesiona. Parafianie."

Tablica wykonana jest z marmuru białego, litery wykute w marmurze pomalowane na kolor złoty. W górnej części nad napisem mały krzyż. Tablica powstała z ofiar parafian w roku 1914. Wielkość tablicy to 81 centymetrów wysokość i 50 centymetrów szerokość.